PROJE SATIŞ GRUBU

Ad - Soyad
Salih GÖKMEN
Ünvan
Bölge Müdürü
Ad - Soyad
Figen Oya RONA
Ünvan
Proje Satış Yöneticisi
Ad - Soyad
Volkan GÖDE
Ünvan
Proje Satış Uzmanı

PROJE PAZARLAMA GRUBU

Ad - Soyad
Şerife YLMAZ EVCİ
Ünvan
Proje Pazarlama Uzmanı
Ad - Soyad
Esra ADAMAK
Ünvan
Proje Pazarlama Uzmanı

PROJE SEKRETERYA

Ad - Soyad
Bilge KANAR
Ünvan
Grup Sekreteri
Ad - Soyad
Duygu AĞCA
Ünvan
Grup Sekreteri

Tüyap Adana